ทัศนคติและการกำหนดเป้าหมาย

ทัศนคติและการกำหนดเป้าหมาย

โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland , 1960 : 1) ได้ให้ความหมายของ ทัศนคติ ไว้ว่า ทัศนคติ โดยปกติสามารถ นิยาม ว่า เป็นการจูงใจต่อแนวโน้มใน การตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น

คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V. Good , 1959 : 48) ให้คำจำกัดไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความพร้อม ที่จะ แสดงออก ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ที่เป็น การสนับสนุน หรือ ต่อต้านสถานการณ์ บางอย่าง บุคคล หรือสิ่งใด ๆ

นอร์แมน แอล มุน (Norman L. Munn , 1971 : 71) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึก และ ความคิดเห็น ที่บุคคล มีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทำให้ บุคคลพร้อม ที่จะ แสดงปฏิกิริยา ตอบสนอง ด้วย พฤติกรรม อย่างเดียวกันตลอด

     ตามที่ได้ยกตัวอย่างมาไว้ข้างต้นแล้ว  ทัศนคติส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะกำหนดให้เรามีการแสดงปฏิกิริยา ตอบสนอง หรือมีแนวโน้มว่าจะกระทำอย่างไร สำหรับในการเล่นกอล์ฟ ทัศนคติที่ดีจะมีผลเป็นอย่างมากต่อการเล่น หรือแม้แต่การพัฒนาการเล่นให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น การจะเป็นนักกอล์ฟที่ดีได้นั้น ต้องเริ่มจากการที่เรามีทัศนคติที่ดีก่อนว่าเราสามารถทำได้ หรือสามารถทำได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะกับเด็กแล้ว ควรจะตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าที่พวกเขาจะสามารถทำได้ไว้เล็กน้อย และคอยย้ำกับพวกเขาว่าเขาทำได้ เกือบทำได้แล้ว หรืออีกนิดเดียว  ก็จะช่วยส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดความพยายามที่จะพิชิตเป้าหมายที่เห็นอยู่ตรงหน้า

     ในอีกทางหนึ่ง ถ้าเราต้องการที่จะเป็น หรือต้องการที่จะกระทำอะไรสักอย่าง ให้ลองปรับทัศนคติว่าเราเป็นคนที่ทำสิ่งนั้นได้ดีอยู่แล้ว และในเกมส์กอล์ฟ สิ่งที่จะปรับให้ดีขึ้นด้วยทัศนคติได้ง่ายที่สุดนั่นก็ขอยกให้การพัทครับ เกมส์พัทเป็นส่วนสำคัญมากๆส่วนหนึ่งในกีฬากอล์ฟ แต่จะมีซักกี่คนที่รู้สึกพอใจกับผลงานที่ทำได้ และนักกอล์ฟส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่พัทได้ไม่ดี ในทางกลับกันนักพัทที่ดีมีเหมือนกันคือต้องรู้สึกว่า "เราเป็นนักพัทที่เก่ง เป็นคนที่พัทดี" เสียก่อน เพราะสำหรับกอล์ฟแล้ว จะเล่นให้ดีได้นั้นต้องมีศาสตร์และศิลป์ ในส่วนการพัท จะเป็นส่วนที่ต้องใช้ศิลป์มากเป็นพิเศษ  อาจจะบอกว่าทำใจได้ยาก แต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งแล้ว เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากเลยที่จะปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ ไม่เหมือนกับวงสวิงที่ต้องใช้เวลานานในการที่จะแก้ไข ปรับปรุง

ท่านนักกอล์ฟลองดู และลองปรับเปลี่ยนความคิดของท่านดูก่อนครับ และลองดูซักพักว่าผลที่ได้มันดีขึ้นมากเพียงใด 

สำหรับคอลั่มในส่วนนี้ทั้งหมดผมจะพูดถึงเรื่องการใช้ความคิดในการเล่น เราจะทำยังไงให้ผลงานดีขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวงสวิง เพียงแค่ปรับความคิดเสียใหม่ ท่านนักกอล์ฟก็จะเป็นนักกอล์ฟที่มีฝีมือขึ้นได้แล้วครับ


ชื่อผู้ตอบ: