โปรอาร์ต นรุตม์ อารยางกุร

โปรอาร์ต นรุตม์ อารยางกุร

ประกาศนียบัตรนักกอล์ฟอาชีพ

: สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

เรียนกอล์ฟ กับ โปรอาร์ต

ติดต่อ 083-257-3334

ชื่อ: นรุตม์ อารยางกุร
ชื่อเรียก : โปรอาร์ต
อายุ : 37 ปี 
การศึกษา:มัธยมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยา 
ปริญญาตรี : พาณิชยศาสตรฺและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ความสนใจ: กีฬากอล์ฟ, เทนนิส, ฟิตเน็ต
ที่พัก : ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 
เบอร์โทรศัพท์ : 083-257-3334
อีเมล์ : narut199@yahoo.com 

Name: Narut Arayangkoon
Nickname : Pro Art
Age : 37 years old
Education : Samsen High School
Bachelor Degree : Faculty of Commerce and Acountancy Thammasat University

Interests : Golf, Tennis, Fitness
Address : Huay Kwang, Bangkok
Telephone : 083-257-3334
Email : narut199@hotmail.com

การศึกษาและผลงาน
แข่งขันอยู่ใน Thailand PGA Tour และ Sihgha All Thailand