โปรป๊อป จิตตินันท์ จิตตะสนธิ

ป๊อป จิตตินันท์ จิตตะสนธิ

ผู้สอนกอล์ฟที่ผ่านการสอบและอบรมจากสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย คลุกคลีอยู่ในวงการกอล์ฟมากว่า 30 ปี

เรียนกอล์ฟ กับ โปรป๊อป 

ติดต่อ : 087-9055599

ชื่อ: จิตตินันท์ จิตตะสนธิ
ชื่อเรียก : โปรป๊อป
อายุ : 46 ปี
การศึกษา:มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการกอล์ฟ ม.ราม
ความสนใจ: กีฬากอล์ฟ, เทนนิส
ที่พัก : ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-905-5599
อีเมล์ : jinija@hotmail.com
เฟสบุ๊ก : www.facebook.com/exonegolf

Name: Jittinant Chittasonthi
Nickname : Pro Pop
Age : 45 years old
Education : Prasanmit High School
Bachelor Degree : Golf Management, Ramkamhaeng University
Interests : Golf, Tennis
Address : Huay Kwang, Bangkok
Telephone : 087-905-5599
Email : jinija@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/exonegolf

การศึกษากอล์ฟ Golf Educational Background
2013 : อบรมหลักสูตร Control distance and direction
โดย Peter Croker 
2013 : Control distance and direction Course
by Peter Croker
2012 : ประกาศนียบัตร แคดดี้อาชีพ : TPGA & SAT 2012 : Professional Caddy certified by TPGA & SAT
2011 : ประกาศนียบัตร Golf Coaching  : TPGA & SAT 2011 : Golf Coaching  certified by TPGA & SAT
2010 : ประกาศนียบัตร Golf Instructor : TPGA
2008 : อบรมหลักสูตร Golf Coaching : TPGA & SAT
Swing Catalyst Certified Level 1
2010 : Golf Instructor certified by TPGA 
2008 : Golf Coaching Course by TPGA & SAT
Swing Catalyst Certified Level 1

 ผลงานและอื่นๆ

 ETC

2012-2014 : ผู้จัดรายการวิทยุ Golf Variety FM 96; 11.00-12.00, ทุกวันอังคาร 2012-2014 : Radio Presenter Golf Variety FM 96; 11.00-12.00, Tuesday
2013-2016 : อาจารย์พิเศษคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2013-2016 : Special Instructor , Faculty of Allied Health Science , Thammasat University
2009-2012 : อาสาสมัครการแข่งขันกอล์ฟ Honda LPGA 2009-2012 : Golf Volunteer Honda LPGA
2002 : รองแชมป์ Lipo Thailand Longest Drive 2002 : Lipo Thailand Longest Drive 1st Runner-Up
2001 : แชมป์ Lipo Thailand Longest Drive 2001 : Lipo Thailand Longest Drive Champion

 

 

ทัศนะต่างๆของนักเรียน 

ขอขอบคุณทุกทัศนะ ทุกคำแนะนำที่ได้รับจากนักเรียน, ผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป คำแนะนำนี้นักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถส่งตรงมาที่ e-mail : jinija@hotmail.com หรือแสดงทัศนะผ่านทางเว็ปบอร์ด จักเป็นพระคุณยิ่ง

 คุณธีระศักดิ์ (คุณ พี).......... ได้เรียนกับ Pro Pop มาประมาณครึ่งเดือน ทำให้มีการพัฒนาการตีลูกดีขึ้น รู้จักการขึ้นไม้เป็นวง รวมทั้งการหมุนตัว Pro Pop ให้ความเป็นกันเองมาก ทำให้ไม่เกร็งหรืออึดอัดในการซ้อม/เรียน คงมีอีกหลายอย่างให้ Pro Pop ช่วยดูแลในการเล่นต่อไป

 


คุณสุมิตตา โพธิ์พาณิชย์...ตุ้ยกับวิทคะ เรียนกะ Pro Pop สนุกดีคะ แรกๆ ก็เกร็งนะ เพราะตีไม่เป็นเลย ตอนนี้คิดว่าพัฒนาพอได้กะเขาบ้างและคะ ไม่เกร็ง เป็นกันเองดีคะ หวังว่าจะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆคะ ขอบคุณมากคะ เราสองคนรู้ว่าโปรตั้งใจสอน และอยากให้เราตีเก่งขึ้น และพื้นฐานแน่น... >u<
คุยสนุกคะ วิทกับตุ้ยชอบมากๆคะ ชอบที่โปรใจเย็นค่อยๆสอน ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ดุดีThank u. ka Pro pop

 

Thank you Khun Pop,
I learn't a lot from you and you teachpeople very well. I had an extremely fun time learning golf with you and you arevery nice. I hope to meet you again.
- Allen Feng - 626 - x2976 -