หลักสูตรเรียนกอล์ฟ

หลักสูตร สอนกอล์ฟ

วิเคราะห์วงสวิง 1 ชม.

Swing Clinic 1 Hr.

ในหลายๆครั้งความผิดพลาดของนักกอล์ฟเกิดจากการที่ไม่ได้เห็นว่าวงสวิงของตัวท่านเองเป็นแบบอย่างไร

และไม่มีคนที่มีความรู้พอที่จะอธิบายได้ว่าความผิดพลาดของท่านนักกอล์ฟเป็นอย่างไร เกิดขึ้นเพราะอะไร

และจะแก้ปัญหานี้โดยวิธีใด จะมีวิธีที่จะปรับให้ผลงานดีขึ้นในเวลาสั้นได้หรือไม่

ขอบอกว่าเป็นไปได้ครับ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ท่านนักกอล์ฟมีการปรับและพัฒนาผลงาน

ในเวลาสั้นได้นั้น อยู่ที่ว่าจะมีการวิเคราะห์ และเลือกวิธีแก้ไขอย่างไรให้เหมาะสมกับนักกอล์ฟในแต่ละคน

และสุดท้ายคือการประเมินผล

โปรแกรมนี้จะเป็นตัวช่วยสำหรับท่านนักกอล์ฟที่ไม่ต้องการปรับเปลี่ยนวงสวิงที่เป็นอยู่มากนัก

เพียงแต่ต้องการปรับให้ผลงานดีขึ้น วงสวิงที่เป็นอยู่อาจจะมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย

แต่ก็ส่งผลลบต่อผลงานที่ออกมา Funtastic Golf School เราจะทำการถ่ายวีดีโอ วิเคราะห์

และแสดงสิ่งที่ผิดพลาดให้ท่านนักกอล์ฟได้เห็น และชี้แนะวิธีแก้ไข

เพื่อที่จะทำให้ท่านนักกอล์ฟทำผลงานได้ดีขึ้นตามที่หวังครับ

 


 

หลักสูตรพื้นฐาน

สร้างพื้นฐานวงสวิง พร้อมกับถ่ายวีดีโอเพื่อให้เห็นถึงข้อผิดพลาด

และนำมาปรับแก้ไข ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย

เนื้อหาการเรียน

- พื้นฐานการจับกริป

- การจัดท่าทางการยืน

- ลำดับร่างกายในการสวิง

- การสวิงระดับไม้ขนานพื้น

- การสวิงระดับครึ่งวง

- การสวิงเต็มวง

- ตำแหน่งลูกและวิธีการเล่นอุปกรณ์ทุกตัวในถุง

- การชิพ

- การพัท

- การระเบิดทราย

สอนเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยๆเพิ่มพื้นฐานในแต่ละขั้นจนกว่าจะเข้าใจและทำได้


 

โปรแกรม Advance เรียนแบบรายเดือน
รับ สมัครนักกอล์ฟอายุตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป

เป็นโปรแกรมสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการจะพัฒนาไปสู่ระดับทีมชาติ หรือมือโปร 

เป็นการเรียนแบบครบทุกอย่าง เนื้อหาการเรียนต่อ สัปดาห์

- เรียนวงสวิง 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง

- การชิพ

- การพัตต์

- วางแผนการเล่น

- การเตรียมตัวก่อนการออกรอบในแต่ละวัน

- มีการจดบันทึกสถิติ เพื่อจะนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงรูปแบบเพื่อการพัฒนาต่อ

- การพาออกรอบ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง

- การออกกำลังกายแบบฟรีเวท 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง

สร้างวงสวิงมาตรฐานพร้อมกับถ่ายวีดีโอให้เห็นถึงข้อผิด